Miejska Biblioteka Publiczna

Wypożyczamy, udostępniamy w wypożyczalniach i czytelniach literaturę piękną, literaturę popularno-naukową, księgozbiór dotyczący regionu, czasopisma. W ramach popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki organizujemy spotkania autorskie, wykłady, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy.