Grupa teatralno-muzyczna Abrakadabra

INSTRUKTOR JANUSZ RUSAK
PONIEDZIAŁEK, GODZ. 15:00-17:00 (SALA 105 i STUDIO)

CZWARTEK, GODZ. 15:00-17:00 (SALA 211 i STUDIO)

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia obejmują gry i zabawy dramatyczne rozwijające wyobraźnię, kreatywność, kształtujące osobowość dziecka w kontakcie ze sztuką oraz ćwiczenia dykcyjne. Ponadto przewiduje się zajęcia rytmiczne i wokalne.

„Będąc dziećmi, cały czas się bawiliśmy, graliśmy – przedstawialiśmy coś, sami siebie przeobrażając i używając w tym celu otaczających nas przedmiotów. A wszystko to zależało wyłącznie od naszej fantazji. Nie narodziła się jeszcze taka istota, która będąc dzieckiem, nie bawiłaby się w to, co się jej podoba, co ją fascynuje. A jak wiadomo dzieciom najbardziej podoba się Teatr, to znaczy przeobrażanie zewnętrznej, narzuconej im rzeczywistości, którą same sobie stworzą. I to właśnie jest TEATR w najpełniejszym tego słowa znaczeniu”.

Mikołaj Jewrieinow „W stronę filozofii teatru”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.