WARSZTATY RYTMIKI – gitara

IMG_9308_1024x683

WARSZTATY RYTMIKI – to forma nauki podstaw muzykowania, z ukierunkowaniem na rytmikę. Wśród dzieci i młodzieży daje się zauważyć pewien deficyt umiejętności w tym zakresie. Poczucie rytmu, umiejętność porządkowania przebiegu rytmicznego w prostym utworze muzycznym, akcentacji, umiejętność utrzymania właściwego tempa – wszystkie te elementy są niejako wstępem do dalszego kształcenia muzycznego. Wykorzystuje się w tym celu praktyczną naukę gry na gitarze i perkusji na poziomie podstawowym. W odniesieniu do gitary oznacza to umiejętność prostego akompaniamentu, w przypadku perkusji opanowanie podstawowych rytmów (bitów). Zajęcia przeprowadzane są indywidualnie, z uwzględnieniem jednostkowych predyspozycji oraz zaangażowania ucznia. Uwaga! Możliwe są pewne zmiany w godzinowym rozkładzie zajęć Warsztatów, dostosowane do możliwości uczestników i rodziców.

  • WARSZTATY RYTMIKI – gitara: Poniedziałek, godz. 13.00-16.00 (sala 103)

Instruktor: Sławomir Błęcki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.