Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Chojnie

8 stycznia na scenie przed ratuszem zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

START 16:00:
– licytacje 16:15, 17:15, 18:15, 19:15
– występy wokalistów, zespołów i tancerzy
– pokazy ratownictwa
– malowanie twarzy
– grochówka
– turniej siatkówki
– gry i zabawy

Organizatorzy:
Centrum Kultury, Urząd Miejski w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Straży Pożarnej (Schwedt)

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Podziękowania

Składam gorące podziękowania burmistrzowi gminy Chojna Adamowi Fedorowiczowi oraz firmie „MATRIX”,  Stanisławowi Nowopolskiemu, służbom nadzorującym, ratującym i porządkowym za sprawną organizację oraz spokojny, bez większych interwencji przebieg powitania NOWEGO ROKU na placu Konstytucji 3 Maja.

SAMYCH SZCZĘŚLIWYCH CHWIL W 2012 ROKU.

 Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie
Barbara Andrzejczyk