ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2018 dot. ogranizacji zabawy mikołajowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018
dotyczące organizacji plenerowej imprezy mikołajowej połączonej
z Kiermaszem Świątecznym.

Plenerowa impreza mikołajowa odbędzie się w dnia 9 grudnia 2018 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na kompleksową obsługę ww. wydarzenia.

ORGANIZATOR:
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA
74-500 CHOJNA
KONTAKT: e-mail: ckchojna@gmail.com; tel.: 914022001; www: www.ckchojna.pl

Oferty prosimy składać do 31 października 2018 w sekretariacie Centrum Kultury z dopiskiem IMPREZA MIKOŁAJOWA lub drogą elektroniczną (ckchojna@gmail.com).