PRZEGLĄDY ARA

ARA_BANER KALENDARZ IMPREZ AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO
ODBYWAJĄCYCH SIĘ
W 2018 ROKU
 W CENTRUM KULTURY 

 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Etap gminny
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
14.03.2018 r., godz. 11.00.

Etap powiatowy
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
16.03.2018 r., godz. 11.00.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Etap gminny oraz powiatowy
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
16.03.2018 r., godz. 11.00.

KARTY ZGŁOSZENIOWA:


PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ


Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
9.05.2018 r., godz. 10.00


PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH


Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
9
.05.2018 r., godz. 14.00

 

ARA_BANER