PRZEGLĄDY ARA

ARA_BANER KALENDARZ IMPREZ AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO
ODBYWAJĄCYCH SIĘ
W 2017 ROKU
 W CENTRUM KULTURY 

 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Etap gminny
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
22.03.2017 r., godz. 11.00.

Etap powiatowy
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
24.03.2017 r., godz. 11.00.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Etap gminny oraz powiatowy
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
24.03.2017 r., godz. 11.00.

KARTY ZGŁOSZENIOWA:


PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Etap gminny
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
26.04.2017 r., godz. 11.00

Etap powiatowy
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
28.04.2017 r., godz. 11.00


PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

Etap gminny/powiatowy
Centrum Kultury w Chojnie, sala widowiskowa
12.05.2017 r., godz. 11.00

 

ARA_BANER