PRZEGLĄDY ARA

 

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

regulamin 65. OKR 2020

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF konkurs recytatorski 2020

plik WORD karta zgłoszenia OKR 2020 recytacja i wywiedzione ze słowa

 

Karta zgłoszenia:
plik PDF Teatr Jednego Aktora 2020

plik WORD karta zgłoszenia OKR 2020 teatr jednego aktora

Karta zgłoszenia:
plik PDF Poezja śpiewana 2020

plik WORD karta zgłoszenia OKR 2020 poezja śpiewana

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

Regulamin WPSiMZE 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta Zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgłoszenia 2020

 

Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej

Regulamin WPPD 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta Zgłoszenia 2020
plik WORD karta zgloszenia muzyczne taneczne teatralne 2020

 

Mały Konkurs Recytatorski 2020

Regulamin 2020

Karta zgłoszenia:
plik PDF Karta zgłoszenia
plik WORD karta zgloszenia MKR 2020