Przegląd gminny Małego Konkursu Recytatorskiego


Dnia 13 marca br. odbyły się gminny przegląd Małego Konkursu Recytatorskiego. Główne cele konkursów to przede wszystkim popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich. integracja środowiska nauczycieli wszystkich szkół poprzez wspólne inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania i prezentacji twórczości  poetyckiej.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący – Aneta Kowal
2. Członek – Stanisław Madera
3. Członek – Krystyna Leddin

Wysłuchała recytacji 26 uczniów ze Szkół Podstawowych gminy Chojna. Przesłuchania odbyły się w godzinach 9.00 – 12.00. Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia z prawem udziału w Przeglądzie Powiatowym:

Kategoria wiekowa (kl. I-III):
Nadia Klimczuk
Marcel Krauze
Antonina Czapska

Kategoria wiekowa (kl. IV-VI):
Janina Barcz
Jagoda Chatłas
Kinga Klakla
Kacper Klimczak
Aleksandra Pietrucha
Agata Stasiak

Wyróżnienie:
Aleksandra Kozak
Weronika Lewandowska

Kategoria wiekowa (kl. VII – VIII i gimnazja):
Oliwia Będzak
Magdalena Chatłas
Oliwia Leszczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.