Globalnie w Bliotekach

7 czerwca bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie odbyły się warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w ramach programu „Globalnie w bibliotekach” .

 Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczności w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej – tak, by zastanowić się nad tym, w jaki sposób myślimy o pomocy humanitarnej i ludziach, którym pomoc jest udzielana.

Organizatorami Programu są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie i Polska Akcja Humanitarna. Biblioteki zakwalifikowane do Programu otrzymały pakiet materiałów , w skład którego weszły: karty do dyskusji, scenariusz warsztatu oraz pakiet plakatów edukacyjnych.

Hasłem warsztatów przeprowadzonych w Chojnie  był temat: ” Kiedy przychodzi kryzys. Porozmawiajmy o wojnach, katastrofach naturalnych i pomocy humanitarnej”. Przysłane materiały wykorzystano do przygotowania wystawy oraz przeprowadzenia dyskusji na temat znaczenia i sensu pomagania , istoty pomocy humanitarnej, sytuacji czy wydarzeń, kiedy ta pomoc jest niezbędna, gdyż  pomoc humanitarna to pomoc osobom, które są poszkodowane na skutek kataklizmów naturalnych czy wojen. W dyskusji i rozmowach rozmawiano także o lokalnych organizacjach, wolontariuszach i formach pomocy skierowanej do osób potrzebujących z najbliższego otoczenia.

Na zakończenie zajęć   uczestnicy warsztatu otrzymały do pokolorowania plakaty związane tematycznie z problematyką pomocy humanitarnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.