PODZIĘKOWANIA

Szczerze i gorąco pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, które zaangażowały się i włożyły wiele pracy w przygotowanie imprezy pn.: „Polsko-Niemiecki Festyn Rekreacyjny – CHOJNA 2018”.

Szczególne podziękowania za hojność składamy sponsorom:  KANCELARII NOTARIALNEJ –  ADZIE JÓZEFCZYK, KANTOROWI” KIM”- STANISŁAWIE BUDYNKIEWICZ, SGB – BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU w CHOJNIE, HALINIE JAMRÓZ – SKLEPOWI „ADAŚ”, „BETON CHOJNA”  oraz  sponsorom, którzy chcą pozostać anonimowi.

Za pomoc, życzliwość i współpracę serdecznie dziękujemy Ratownictwu Medycznemu-PARAMEDIC24 w Szczecinie, Firmie – „FORT”, Ryszardowi Czapskiemu, Miłoszowi Czapskiemu– Firmie „MATRIX” ,Komendzie  Wojewódzkiej Policji  w Szczecinie,  Miłoszowi Bogdańskiemu, Krzysztofowi Siudkowi, Robertowi Pannie-Komisariatowi Policji w Chojnie,  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział  w Szczecinie, Dariuszowi Skryckiemu, Jarosławowi Warchołowi Silver Trofea Sportowe, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie,  Wydziałowi Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie,   Posterunkowi Pogotowia Energetycznego w Chojnie – Dostawcy energii „ENEA”, Ochotniczym Strażom Pożarnym (Chojna, Nawodna)- Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie,  Restauracji „Ratuszowa”, Firmie „GastroMax”, Helenie Chalupkovej i pracownikom Wesołego Miasteczka, Pensjonatowi „Pod Lipami” w Moryniu, Piekarni „MAXX” , Sklepowi „Narejko”, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Świetlicy w Passow,  Stowarzyszeniu EJF oraz Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

 Za patronat medialny dziękujemy  Robertowi Ryssowi – Gazecie Chojeńskiej, Portalowi Chojna24.pl – Pawłowi Sławińskiemu, Józefowi Misiunowi, Mateuszowi Szelążkowi, Robertowi Bałachowskiemu oraz promocję imprezy Tomaszowi Siwieli –  ono24.info, Przemysławowi  Kaweńskiemu – kawenski.pl

Dziękujemy prezentującym się małym i dużym artystom,  Aleksandrze Bałachowskiej,  wokalistom i wokalistkom Studia Piosenki, Mai Rumbuć ,Mai Ostrowskiej, Annie Dubik, Józefowi Kupryjańczykowi, Grażynie Mużyło , Wiesławie Gębskiej- ‘Ognisku Muzycznemu, zespołom śpiewaczym „EMERANTO”, „JARZĘBINA”, Annie Zielińskiej –Szkole Tańca „FOCUS” , grupie przedszkolaków Bajkowego Przedszkola w Chojnie, Marii Lejman, Januszowi Rusakowi, muzykom – „OLEJ”, dj FAFIQ & KRISTO,  dj PAUL SLEEVEN Arkadiuszowi Łągiewczykowi, sędziom, drużynom, trenerom, zawodnikom, Ekipie Dart  Futboll, Ryszardowi Szulcowi, Chojeńskiemu Klubowi Krótkofalarskiemu SP1KZE, konferansjerowi Przemysławowi Kaweńskiemu, Patrykowi Kuzia, Pawłowi Szpilskiemu, Adamowi Karpickiemu, Danucie Zawada,  Beacie Prawdziuk Edycie Tyrcha, Agacie Kagan, Teresie Kołodyńskiej- Kurpiel,Tadkowi Wasilewskiemu, artystom, tancerzom, rodzicom,  instruktorom, stażystkom, pracownikom Centrum Kultury w Chojnie,  gościom, szczudlarzom, uczestnikom imprezy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji święta naszego miasta.

Barbara Andrzejczyk                                                               Adam Fedorowicz

             Dyrektor                                                               Burmistrz Gminy Chojna
Centrum Kultury w Chojnie

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.