Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Centrum Kultury w Chojnie ogłasza konkurs na zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej (wyłączność na małą i dużą gastronomię) – przygotowanie i zapewnienie na terenach objętych imprezą (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym) estetycznych punktów gastronomii w dn. 10 czerwca 2017 r.

Punkty muszą być przygotowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i zasad obowiązujących w tym zakresie. W zakres obsługi wchodzi:
a) przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla, kotła, dań typu fast food, itp.
b) sprzedaż lodów, gofrów, popcornu, prażynek itp.
c) dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Miejskim w Chojnie) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej jak 0,4 litra; nie mniej niż 3 punktów,
d) sprzedaż napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty; e) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego;
f) zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, ustawienie pojemników i ich wywóz.

Na dystrybucję produktów wymienionych w punktach a) – d) wyłoniony Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy. Zamawiający nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.

Oferty proszę składać do 7 kwietnia 2017 roku z dopiskiem FESTYN RODZINNY 2017. Kontakt: sekretariat II piętro, sala 203, ckchojna@gmail.com, telefon: 91 402 20 01.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.