Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi ochrony Festynu Rodzinnego w dniu 10 czerwca 2017 r. roku oraz opracowanie i wykonanie zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy ochrony placu i sceny, przygotowanie planu graficznego terenu imprezy. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
a) Posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
b) Dysponują kadrą pracowników o określonych kwalifikacjach z zakresu ochrony zgodnie w wymogami posiadanej koncesji.
c) Posiadają ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Oferty proszę składać do 7 kwietnia 2017 roku z dopiskiem FESTYN RODZINNY 2017. Kontakt: sekretariat II piętro, sala 203, ckchojna@gmail.com, telefon: 91 402 20 01.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.