,,Moja pierwsza łączność”

8 czerwca 2019 r. z okazji Gminnego Dnia Dziecka w Chojnie, krótkofalowcy z klubu SP1KZE Polskiego Związku Krótkofalowców na placu przed Centrum Kultury zaprezentują swoją działalność. Poinformują jak można zostać krótkofalowcem amatorem, jakie należy podjąć działania w tym kierunku.

Będzie można zobaczyć sprzęt przy pomocy którego nawiązują łączności z krajem i całym światem. Przedstawią ze swojej ponad 30 letniej historii najciekawsze osiągnięcia. Będzie można zdobyć Dyplom ,,Moja pierwsza łączność”. Pokażą na czym polega alfabet Morsea oraz do czego był używany kiedyś i teraz. Chętni , którzy zmierzą się z tym rodzajem emisji będą mogli uzyskać Dyplom ze znajomości alfabetu Morsea. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 8 czerwca przed Chojeński Ratusz.

DAR I TAJEMNICA

W tym roku obchodzimy 40 rocznicę, pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Przyjazd Ojca św. do ojczyzny był wydarzeniem historycznym. Po raz pierwszy nasz kraj odwiedził papież i to papież – Polak.  Pielgrzymka rozpoczęła się w Warszawie na Placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) do około miliona zgromadzonych wiernych, Ojciec Święty wypowiedział słowa modlitwy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Dzisiaj wiemy, że słowa te przyczyniły się do powstania „Solidarności” i obalenia komunizmu nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj dalej DAR I TAJEMNICA